Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §.

Tietosuojaseloste 
 
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §.  
 
1. Rekisterin pitäjä: Sofita Oy Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:  Ralf Hjorth Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku info@sofita.fi  p. 040 323 9055 
 
3. Rekisterin nimi: Rekrytointirekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekrytoinnin kohdentaminen uusissa rekrytoinneissa. Aikaisemmissa rekrytoinneissa mukana olleet henkilöt, jotka tahtovat tietojaan säilytettävän seuraavia tarpeita varten. 
 
5. Rekrytoitavien osaamisen ajantasalla pitäminen ja tarvittaessa rekrytoiminen. 
 
6. Rekisterin tietosisältö: nimi, osoite, puhelinnumero (yksityinen/työ), sähköpostiosoite (yksityinen/työ), nykyinen työpaikka ja työtehtävä, koulutus, osaaminen (kurssit/lisäkoulutukset/kiinnostukset) 
 
7. Sofitalla ei ole säännönmukaisia tietolähteitä 
 
8. Sofitalla ei tee tietojen säännönmukaisia luovutuksia 
 
9. Sofitalla ei tee tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet: manuaalinen suojaus ja atk:lla käsiteltävät tiedot -> Teamtailor, yksityisyydensuojakäytäntö 
 
11. Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa tietonsa. Käyttäjillä on oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista lähettämällä kirjallinen pyyntö info@sofita.fi 
 
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Käyttäjillä on oikeus virheellisten henkilötietojen oikaisuun tarvittaessa pyytämällä sitä sähköpostilla info@sofita.fi 
 
13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, ilmoitamme rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään.