21.7.2023 | Webinaarit

Sofitan webinaarisyksy 2023

Sofitan suositut webinaarit jatkuvat monipuolisilla ja ajankohtaisilla aiheilla jälleen syksyllä 2023!

18.9.2023 Niina Pitkänen:

Mentoroinnin hyödyt - minulle, sinulle ja meille

Mentoroinnista ratkaisuksi sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuteen? Ammatillisen kasvun tuen kautta vahvempaa kiinnittymistä työyhteisöön? Mitkä ovat kokemuksen kautta kerrytetyn ja tuoreen tiedon yhdistymisen potentiaalit koko sosiaalityön profession kehitykselle?

Mentorointi on sosiaalityön arjessa puhututtava teema, jota sovelletaan eri tyylein ympäri Suomen. Tässä webinaarissa korkeakoulutettujen mentoroinnin tienraivaaja Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja Niina Pitkänen esittelee mentoroinnin perusteita, sekä sen hyötyjä ”minulle, sinulle ja meille”. Webinaarissa kuulemme myös Sofitan mentorin ja aktorin reflektiot toteutuneista mentoroinneista.

Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.fi/reg/Webinaari_Mentorointi_9407

 

31.10.2023 Johanna Linner-Matikka ja Tiia Hipp

Traumainformoitu työote

Heti julkaisunsa jälkeen artikkelikokoelma ”Traumainformoitu työote” (Linner-Matikka & Hipp, 2023) nousi puheenaiheeksi. Sosiaalityössä kohdataan päivittäin ihmisiä, jotka kantavat elämänhistoriassaan mukana erilaisia traumaattisia kokemuksia. Miten ottaa tämä huomioon auttamistyössä, luoda turvallista tilaa ja välttää lisävaurioiden syntyminen?

Luennolla Johanna ja Tiia esittelevät traumainformoidun työotteen periaatteita, haavoittavien lapsuusajan kokemusten vaikutuksia myöhempään elämään ja suojaavien tekijöiden merkitystä. Esillä on myös työssäjaksamisen ja resilienssin vahvistamisen näkökulmia.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Webinaari_Traumainformoitu_tyoote_6709

 

22.11.2023 Ronnie Grandell

Itsemyötätunto - oman ja muiden jaksamisen kulmakivenä

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan kykyä kohdella itseään kuin toista henkilöä kenestä välittää, erityisesti vaikeina hetkinä. Tämän taidon harjaannuttaminen on tutkimusten mukaan oiva tapa vähentää stressiä, lisätä elämäntyytyväisyyden kokemusta ja vahvistaa henkistä sinnikkyyttä muutostilanteissa. Myötätunto itseä kohtaan on toistuvissa tutkimuksissa myös nähty suojaavan ammattiauttajia työuupumukselta ja myötätuntouupumukselta sekä lisäävän henkistä sinnikkyyttä ja tyytyväisyyden kokemusta elämään.

Webinaari on suunnattu ammattiauttajille, jotka haluavat tutustua tarkemmin itsemyötätunnon aiheeseen muiden ja oman jaksamisen tukemisen näkökulmasta. Tilaisuudessa käymme tarkemmin läpi mitä itsemyötätunto on, useampia keinoja taidon kehittämiseen sekä ideoita itsemyötätunnon taidon soveltamisesta arjessa ja asiakastyössä. 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Webinaari_Itsemyotatunto_2165