30.1.2023 | Artikkelit

Sofita on vastuullinen työpaikka!

Sofita on vastuullinen työpaikka!

Olemme mukana Oikotien Vastuullinen työpaikka -vastuullisuusyhteisössä. Kaikki yhteisöön kuuluvat organisaatiot allekirjoittavat vastuullisen työpaikan 7 toimintaperiaatetta. Nyt haluamme esitellä, mitä nämä olennaisimmat työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät merkitsevät meille Sofitalla.  

1. Kunnioitamme työnhakijaa.

 
Sofitan yksi keskeisistä toiminta-ajatuksista on työntekijöiden huomioiminen ja yksilöllisten työkokonaisuuksien räätälöiminen työntekijän toiveiden mukaisesti. Sofitan tavoitteena on nostaa esille työntekijöidemme erityisasiantuntijuutta ja toimia kaikessa tekemisessä työntekijälähtöisesti.   

2. Perehdytämme työhön kunnolla. 

Sofitan keskeisiä arvoja on tarjota työntekijöilleen vahvaa tukea niin töitä aloitettaessa kuin työn aikanakin. Haluamme olla luomassa sotesektorille sellaista työkulttuuria, jossa töihin on mahdollista perehtyä kunnolla ja rauhassa. Näemme sen niin lopullisen asiakkaan, työntekijän kuin koko sektorinkin työkulttuurin kannalta tärkeänä. Tarjoamme työntekijöillemme heidän aiemman työkokemuksensa ja tarpeensa mukaisen perehdytyksen työtehtäviinsä kokeneiden asiantuntijoiden toimesta. Jatkamme perehdytystä tarpeen mukaan pidempikestoisena, tiiviinä mentorointina. 

 

3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten. 


Aluepäällikkömme pitävät säännöllisesti yhteyttä sote-kentällä työskenteleviin työntekijöihimme ja räätälöivät tarvittaessa yksilökohtaista, riittävää tukea työarkeen. Sofitan hallinnon tiimissä on vankkaa ja moninaista substanssiosaamista sosiaali- ja terveysalalta. Näin pystymme tarjoamaan matalan kynnyksen reflektiotukea ammattilaisillemme.  

4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä. 


Sofitalla työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa monin eri tavoin.  Meillä ei sanota, mitä pitää tehdä, vaan kysytään: mitä haluaisit tehdä? Vaihtelevat työtehtävät omien intressien mukaisesti tuovat osaltaan työhön merkityksellisyyttä ja haastavat opettelemaan uutta. Sofitalla on mahdollista tutustua moniin eri organisaatioihin ja erilaisiin työn sisältöihin niin halutessasi. 

5. Puutumme epätasa-arvoiseen kohteluun heti. 


Olemme sotesektorin, sosiaalityön ja psykologian asiantuntijoita. Eriarvoisuuden kohtaaminen on meille tuttua jo koulutuksemmekin puolesta. Pysähdymme heti eriarvoisuutta kohdatessamme ja otamme sen vakavasti. Sofitalla Yksi keskeisimmistä keinoista havaita eriarvoisuutta on tiivis yhteydenpito niin työntekijöihin kuin tilaajakumppaneihin. Tätä kautta pystymme puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin ja edistämään tasa-arvoista kohtelua. 

6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista. 


Hyvinvoivat ja jaksavat asiantuntijat ovat Sofitan tärkein ja merkittävin voimavara. Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme erityistä huomiota siihen, että ammattilaisillamme on hyvät puitteet suoriutua laadukkaasti ja motivoituneesti erilaisista toimeksiannoista hyvinvointialueilla. 

 7. Maksamme kohtuullista palkkaa. 


Sofita tarjoaa korkeakoulutetuille sote-alan asiantuntijoilleen kilpailukykyistä korvausta. Työstä sovittava korvaus neuvotellaan yksilöllisesti, ja se perustuu mm. aiempaan työkokemukseen, koulutukseen, tulevan työn vaativuuteen ja työpaikan sijaintiin. Haluamme olla mukana edistämässä sote-alan palkkakehitystä, jotta työstä maksettava korvaus vastaa paremmin työn vaativuutta.