16.6.2022 | Artikkelit

Sofita mukana Oikotien Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

Sofita on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Kampanjassa mukana olemalla Sofita sitoutuu kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta. Esittelemme loppuvuoden aikana, miten näitä kuutta periaatetta sovelletaan Sofitalla.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta ovat:

1. Syrjimättömyys

Syrjimättömyys on vastuullisen työnantajan yksi tärkeimmistä periaatteista. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan ja vastuullisen työyhteisön perusta. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä. 


2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.


3. Esihenkilötyöhön panostaminen

Hyvä esihenkilö on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esihenkilötyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti. Vastuullinen työnantaja pitää huolen että esihenkilöllä on valmiudet antaa työntekijälle palautetta rakentavasti ja säännöllisesti.


4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen

Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa ja työn sisältö on merkityksellistä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Työntekijä kokee, että työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissa ja että työpaikalla toimitaan eettisesti ja ekologisesti.


5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.


6. Hyvä hakijakokemus

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.